افتتاحیه آزمایشگاه دی تجهیز آزما

افتتاحیه آزمایشگاه دی تجهیز آزما در گرمسار زیر نظر شعبه استان سمنان شرکت دی تجهیز آزما

افتتاح اولین شعبه " دی تجهیز آزما "

 

اولین شعبه شرکت دی تجهیز آزما در استان سمنان شهرستان گرمسار شروع به کار می کند.

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تامین کنندگان