هوا و صوت

انجام عملیات پایش گازها و ذرات خروجی دودكش صنایع ، پایش گازها و ذرات هوای محیط و سنجش آلودگی صوتی از جمله خدماتي است كه آزمایشگاه دیتا ارائه مي‌دهد. اين شركت با بهره مندي از تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهي و متخصصين مجرب در حال حاضر توانايي اندازه‌گيري پارامترهای زير را در بخش هوا و صوت را دارد.

 

1- منابع ثابت (دودکش)

یکی از مهمترین منابع آلودگی هوا در صنایع، بخش خروجی دودکش ها می باشد. آلودگی ها به دو بخش اصلی ذرات و گازها تقسیم می شوند. بسته به فرآیند یک صنعت، آلودگی یکی از این دو دسته یا هر دو را شامل می شود.

  • نمونه برداری و سنجش ذرات معلق خروجی دودکش
  • سنجش گازهای خروجی دودکش

 

 

2- هوای محیط

  • نمونه برداری و سنجش ذرات معلق هوای محیط
  • نمونه برداری و آنالیز  گازها  و بخارات هوای محیط
  • نمونه برداری و آنالیز فلزات سنگین هوای محیط

 

 

3- بخش صوت

در این بخش، میزان شدت صوت منتشر شده از واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی که باعث ایجاد مزاحمت می گردد توسط دستگاه های صداسنج پرتابل میزان Lmin,Lmax,Leq برحسب دسی بل مورد سنجش قرار می گیرد.

سنجش صوت زیست محیطی Lmin,Lmax,Leq

 

 


خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تامین کنندگان